Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u medicini

Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u medicini

Početak onlajn kursa iz Primene informaciono-komunikacionih tehnologija u medicini

31. decembar 2020.

Obaveštenje:

Onlajn kurs iz Primene informaciono-komunikacionih tehnologija u medicini biće otvoren od 31.12.2020. do 15.01.2021. godine.