Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u medicini

Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u medicini

Početak onlajn kursa iz Primene informaciono-komunikacionih tehnologija u medicini

07. decembar 2023.

Obaveštenje:

Onlajn kurs iz Primene informaciono-komunikacionih tehnologija u medicini biće otvoren od 7.12.2023. do 7.01.2024. godine.