Osnovi biostatistike i informatike

Osnovi biostatistike i informatike

Informacije o predmetu

Studijski program/studijski programi: Master strukovne studije
Vrsta i nivo studija: Studije drugog stepena
Naziv predmeta: Osnovi biostatistike i informatike
Nastavnik - rukovodilac: Doc. dr Nataša Milić
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov: nema