Zdravstvena informatika

Zdravstvena informatika

Informacije o predmetu

Rukovodilac predmeta:  Nataša Milić
Status predmeta: obavezni

Nastava iz Zdravstvene statistike i Zdravstvene informatike, školske 2021/2022 godine, biće održana onlajn.

Onlajn kurs iz Zdravstvene statistike biće otvoren u ponedeljak 22.11.2021. godine.
Onlajn kurs iz Zdravstvene informatike biće otvoren u ponedeljak 29.11.2021. godine.

Oba kursa ostaće otvoreni za pristup studentima i nakon završetka nastave.

Prustup kursu studenti ostvaruju pomoću korisničkog imena datog u spisku upisanih studenata.
Inicijalna lozinka svim studentima je ista kao i korisničko ime, a prilikom prvog pristupa sistem će zahtevati promenu lozinke.

Napomena:
Ukoliko student ne može da pristupi svom nalogu, potrebno je da pošalje zahtev za promenu lozinke na e-mail adresu: marko.savic@med.bg.ac.rs.