Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u medicini

Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u medicini

I godina IAS - PIKT - Potpisi

07. decembar 2023.

Predaja indeksa za potpise za predmet Primena informaciono komunikacionih tehnologija u medicini za studente I godine integrisanih akademskih studija medicine biće 9. i 10. januara 2024. između 12 i 14h.

Indeks se ne mora predati lično, a može se preuzeti isto dana nakon 15h.

Primer popunjenog indeksa:

Popunjen indeks za potpis