Zdravstvena statistika u sestrinstvu

Zdravstvena statistika u sestrinstvu

Januarski ispitni rok 2023 - Sestrinstvo

15. januar 2023.

Januarski ispitni rok 2022/23

SESTRINSTVO

Ispit iz predmeta Zdravstvena statistika u sestrinstvu održaće se 23.1.2023. u 12h u učionicama Instituta za medicinsku statistiku i informatiku.

BELU PRIJAVU SA HOLOGRAMOM i EVIDENCIONE KARTONE
doneti na ispit.