Uže specijalizacije - pristup studentskim nalozima

24. oktobar 2022.

Studenti upisani na uže specijalizacije školske 2022-2023 godine koji nisu dobili e-mail sa pristupnim parametrima, kao lozinku koriste svoje korisničko ime.
Spisak upisanih studenata sa korisničkim imenima

Studenti koji su već pristupali svom nalogu i dalje koriste staru lozinku.
Savetuje se studentima da prilikom prvog pristupa u podešvanjima svog naloga promene lozinku i provere e-mail adresu.