I godina IAS - PIKT - Potpisi

16. maj 2022.

Predaja indeksa za potpise za predmet Primena informaciono komunikacionih tehnologija u medicini za studente I godine integrisanih akademskih studija medicine biće od 16. do 20. maja 2022.

Indeks se ne mora predati lično, a može se preuzeti sutradan nakon 12h.

Primer popunjenog indeksa:

Popunjen indeks za potpis