Oktobarski rok 2022 - Sestrinstvo - Zdravstvena statistika

12. septembar 2022.

Oktobarski ispitni rok 2021/22

SESTRINSTVO
Zdravstvena statistika

Ispit će se održati 19. septembra 2022. u 10h u učionicama Instituta za medicinsku statistiku i informatiku.

Nema potvrđivanja ispita.
BELU PRIJAVU SA HOLOGRAMOM i EVIDENCIONE KARTONE
doneti na ispit.

Studenti moraju imati položene sve ispite sa prethodnih godina kako bi stekli uslov za izlazak na ispit