Junski ispitni rok 2024 - Uže specijalizacije, Master

03. jun 2024.

Junski ispitni rok 2024.

Testovi za polaznike Užih specijalizacija održaće se:

  • Zdravstvena statistika - Petak, 14.6.2024. u 12h
  • Zdravstvena informatika - Petak, 14.6.2024. u 12h

 

Test za polaznike Master studija održaće se:

  • Biostatistika - Petak, 14.6.2024. u 12h

 

Napomene:

  • Na ispitu student mora imati belu prijavu sa hologramom.
  • Studenti Užih specijalizacija će testove iz Zdravstvene statistike i Zdravstvene informatike polagati u istom terminu (studenti nisu u obavezi da izađu na oba predmeta).