Julski ispitni rok 2023 - Uže specijalizacije, Master

08. jul 2023.

Julski ispitni rok 2023

Testovi za polaznike Užih specijalizacija održaće se:

  • Zdravstvena statistika - 12.7.2023. u 12h
  • Zdravstvena informatika - 12.7.2023. u 12h

 

Test za polaznike Master studija održaće se:

  • Biostatistika - 12.7.2023. u 12h

 

Napomene:

  • Na ispitu student mora imati belu prijavu sa hologramom.
  • Studenti Užih specijalizacija će testove iz Zdravstvene statistike i Zdravstvene informatike polagati u istom terminu (studenti nisu u obavezi da izađu na oba predmeta).