Januarski rok 2021 - Medicinska statistika i informatika - III god

13. januar 2021.

Januarski ispitni rok šk. 2020/2021 - Medicinska statistika i informatika - III god

Preko svojih naloga studenti potvrđuju izlazak na ispit.

Potvrđivanje traje do 18.01.2021. godine do 12h. Potvrđuju samo studentikoji planiraju izlazak na ispit.

Ispit će se održati od 25. januara 2021. godine u učionicama Instituta za medicinsku statistiku i informatiku.
Precizan spisak sa tačnim terminima polaganja testa biće objavljen na stranici kursa po završetku potvrđivanja ispita.

Na ispit je potrebno poneti belu prijavu sa hologramom i evidencioni karton ukoliko nije predat na početku semestra.

Studenti moraju imati položene sve ispite sa prethodnih godinakako bi stekli uslov za izlazak na ispit.