Februar 2021 - III godina - Medicinska statistika i informatika - Raspored polaganja

15. februar 2021.

Ispit iz predmeta Medicinska statistika i informatika će se održati od 23. do 26. februara 2021. godine u učionicama Instituta za medicinsku statistiku i informatiku.

PDF fajl: Raspored polaganja testa iz predmeta Medicinska statistika i informatika

  • Na ispit je potrebno poneti belu prijavu sa hologramom i evidencioni karton ukoliko nije predat na početku semestra.
  • Student ima pravo da ne prihvati pozitivnu ocenu, ali mora podneti pisanu izjavu katedri da se ispit poništi i u tom slučaju se smatra da je pao na ispitu. Rok za podnošenje pisane izjave je 24 časa.