Biostatistika u javnom zdravlju

Biostatistika u javnom zdravlju

Septembarski ispitni rok 2023 - Uže specijalizacije, Master

07. septembar 2023.

Septembarski ispitni rok 2023

Testovi za polaznike Užih specijalizacija održaće se:

  • Zdravstvena statistika - 13.9.2023. u 13h
  • Zdravstvena informatika - 13.9.2023. u 13h

 

Test za polaznike Master studija održaće se:

  • Biostatistika - 13.9.2023. u 13h

 

Napomene:

  • Na ispitu student mora imati belu prijavu sa hologramom.
  • Studenti Užih specijalizacija će testove iz Zdravstvene statistike i Zdravstvene informatike polagati u istom terminu (studenti nisu u obavezi da izađu na oba predmeta).