Medicinska statistika i informatika

Medicinska statistika i informatika

Januarski ispitni rok 2023 - III godina - Medicinska statistika i informatika - Izmenjen raspored polaganja

15. januar 2023.

Januarski ispitni rok 2022/23

IAS III god

Nema potvrđivanja ispita.

Ispit će se održati 23.1., 24.1 i 26.1.2023. godine u učionicama Instituta za medicinsku statistiku i informatiku.
Napomena: termin od 25.1. (prof. Milić) je pomeren na 26.1. u 10h zbog preklapanja sa drugim ispitima.


23.1.2023. god.:
10h - studenti koji su na zapisniku kod doc. Bukumirić
12h - studenti koji su na zapisniku kod doc. Soldatović

24.1.2023. god.:
10h - studenti koji su na zapisniku kod doc. Ćirković
12h - studenti koji su na zapisniku kod prof. Stanisavljević

26.1.2023. god.:
10h - studenti koji su na zapisniku kod prof. Milić


BELU PRIJAVU SA HOLOGRAMOM doneti na ispit.

Studenti moraju imati položene sve ispite sa prethodnih godina kako bi stekli uslov za izlazak na ispit