Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u medicini

Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u medicini

Rok za završetak onlajn kursa

31. decembar 2020.

Rok za završetak aktivnosti u okviru onlajn kursa iz Primene informaciono-komunikacionih tehnologija je 15.01.2021. godine.