Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u medicini

Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u medicini

Potpisi

31. decembar 2020.

Informacija o terminu dobijanja potpisa za odslušanu nastavu će biti naknadno objavljena u nedelji od 11-15.1.2021.

Primer popunjenog indeksa:

Popunjen indeks za potpis