Julski rok 2022 - III godina - Medicinska statistika i informatika

05. jul 2022.

Julski ispitni rok 2021/22

REDOVNI STUDENTI III godina

Nema potvrđivanja ispita.

Ispit će se održati 11. i 12. jula .2022. godine u učionicama Instituta za medicinsku statistiku i informatiku.


11.07.2022. god.:
10h - studenti koji su na zapisniku kod doc. Bukumirić
12h - studenti koji su na zapisniku kod doc. Soldatović

12.07.2022. god.:
9h - studenti koji su na zapisniku kod doc. Ćirković
11h - studenti koji su na zapisniku kod prof. Stanisavljević
13h - studenti koji su na zapisniku kod prof. Milić


BELU PRIJAVU SA HOLOGRAMOM i EVIDENCIONE KARTONE
doneti na ispit.

Studenti moraju imati položene sve ispite sa prethodnih godina kako bi stekli uslov za izlazak na ispit