Oktobar II 2022 - III godina - Medicinska statistika i informatika

06. oktobar 2022.

Oktobar II 2021/22

REDOVNI STUDENTI III god

Nema potvrđivanja ispita.

Ispit će se održati 10. oktobra 2022. godine u 10h u učionicama Instituta za medicinsku statistiku i informatiku.

BELU PRIJAVU SA HOLOGRAMOM
doneti na ispit.