Decembar 2022 - Uže specijalizacije - ispit iz Zdravstvene statistike i Zdravstvene informatike

10. novembar 2022.

Uže specijalizacije: decembarski ispitni rok 2022/2023

Zdravstvena statistika i Zdravstvena informatika

 

Test za polaznike Užih specijalizacija održaće se 24. i 25. novembra 2022.

  • Potrebno je potvrditi izlazak na ispite preko svog naloga na portalu Katedre za Medicinsku statistiku i informatiku do 17.11.2020. u 12 časova. [Link za potvrđivanje]
  • Ispit mogu polagati samo studenti upisani u školskoj 2022-2023 godini koji imaju indeks
  • Studenti će testove iz Zdravstvene statistike i Zdravstvene informatike raditi u istom terminu (studenti nisu u obavezi da izađu na oba predmeta)
  • Na ispit je potrebno poneti bele prijave sa hologramom
  • Student ima pravo da ne prihvati pozitivnu ocenu, ali mora podneti pisanu izjavu katedri da se ispit poništi i u tom slučaju se smatra da je pao na ispitu. Rok za podnošenje pisane izjave je 24 časa.

Vreme i raspored polaganja testova biće objavljeni 18.11.2022. do 15 časova.