Biostatistika II (viši kurs) - Doktorske akademske studije - moduli

09. maj 2023.

Obaveštavaju se studenti Doktorskih akademskih studija da su u obavezi da prate predmet Statistika za istraživače u oblasti biomedicinskih nauka (viši kurs) u ovoj školskoj godini ukoliko su upisani na sledeće module:

  • Biomedicinska informatika - studenti upisani u prvu godinu školske 2022/2023
  • Epidemiologija - studenti upisani u prvu godinu školske 2022/2023 i studenti upisani u drugu godinu 2022/2023
  • Javno zdravlje - studenti upisani u prvu godinu školske 2022/2023
  • Istraživanja u kardiovaskularnoj medicini - studenti upisani u prvu godinu školske 2022/2023
  • Neurologija - studenti upisani u prvu godinu školske 2022/2023
  • Nefrologija - studenti upisani u prvu godinu školske 2022/2023
  • Pulmologija - studenti upisani u prvu godinu školske 2022/2023
  • Radiologija i nuklearna medicina - studenti upisani u prvu godinu školske 2022/2023
  • Rekonstruktivna hirurgija - studenti upisani u prvu godinu školske 2022/2023