Zdravstvena informatika

Zdravstvena informatika

Januar 2021 - Uže specijalizacije - Potvrđivanje izlaska na ispit

22. januar 2021.

Uže specijalizacije: januarski ispitni rok 2020/2021

Zdravstvena statistika i Zdravstvena informatika

 

Test za polaznike Užih specijalizacija održaće se 8. i 9. februara 2021.

  • Potrebno je potvrditi izlazak na ispite preko svog naloga na portalu Katedre za Medicinsku statistiku i informatiku do 05.02.2021. do 12 časova.
  • Studenti će testove iz Zdravstvene statistike i Zdravstvene informatike raditi u istom terminu (studenti nisu u obavezi da izađu na oba predmeta)
  • Na ispit je potrebno poneti bele prijave sa hologramom
  • Student ima pravo da ne prihvati pozitivnu ocenu, ali mora podneti pisanu izjavu katedri da se ispit poništi i u tom slučaju se smatra da je pao na ispitu. Rok za podnošenje pisane izjave je 24 časa.

Vreme i raspored polaganja testova biće objavljeni 05.02.2021 posle 15 časova.