APRILSKI ROK

Statistika za istraživače / Biostatistika I
Informatika za istraživače
Promena termina na zahtev studenata!
TEST  ZA POLAZNIKE DOKTORSKIH  i  SPACIJALISTIČKIH AKADEMSKIH STUDIJA ODRŽAĆE SE:

  • STATISTIKA ZA ISTRAŽIVAČE / BIOSTATISTIKA I – 18.04.2018. u 15 časova
  • INFORMATIKA ZA ISTRAŽIVAČE – 18.04.2018. u 15 časova

APRILSKI ROK ŠK.2017/18  
ZA POLAZNIKE DOKTORSKIH I SPECIJALISTIČKIH AKADEMSKIH STUDIJA

VAŽNO OBAVEŠTENJE


    1. Studenti su dužni da PRIJAVE ispit kako bi se našli na zapisniku
    2. Nema potvrđivanja!
    3. Na ispitu student mora imati belu prijavu sa hologramom
TEST  ZA POLAZNIKE DOKTORSKIH STUDIJA ODRŽAĆE SE:
    • BIOSTATISTIKA I – 18.04.2018. u 15 časova
    • INFORMATIKA ZA ISTRAŽIVAČE – 18.04.2018. u 15 časova
    • BIOSTATISTIKA II- VIŠI KURS – 19.04.2018. u 12 časova
TEST  ZA POLAZNIKE SPACIJALISTIČKIH AKADEMSKIH STUDIJA ODRŽAĆE SE:
    • STATISTIKA ZA ISTRAŽIVAČE – 18.04.2018. u 15 časova
    • INFORMATIKA ZA ISTRAŽIVAČE – 18.04.2018. u 15 časova

Student ima pravo da ne prihvati pozitivnu ocenu, ali mora podneti pisanu izjavu katedri da se ispit poništi i u tom slučaju se smatra da je pao na ispitu. Rok za podnošenje pisane izjave je 24 časa.

JoomShaper