JANUARSKI ROK ŠK.2016/17  
ZA POLAZNIKE SPECIJALIZANTE, MASTER STUDIJA i SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA

1. Studenti su dužni da PRIJAVE ispit u dekanatu kako bi se našli na zapisniku
2. Potrebno je takođe, POTVRDITI izlazak na ispit preko svog naloga na portalu Katedre za Medicinsku statistiku i informatiku
3. Na ispitu student mora imati belu prijavu sa hologramom

TEST ZA POLAZNIKE UŽIH SPECIJALIZACIJA ODRŽAĆE SE:

  • ZDRAVSTVENA STATISTIKA – 20.01.2017. u 12,30 časova
  • ZDRAVSTVENA INFORMATIKA – 20.01.2017. u 12,30 časova

TEST ZA POLAZNIKE MASTER STUDIJA ODRŽAĆE SE:

  • BIOSTATISTIKA U JAVNOM ZDRAVLJU – 20.01.2017. u 12,30 časova

TEST ZA POLAZNIKE SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ODRŽAĆE SE:

  • OSNOVE BIOSTATISTIKE I INFORMATIKE – 20.01.2017. u 12,30 časova

Student ima pravo da ne prihvati pozitivnu ocenu, ali mora podneti pisanu izjavu katedri da se ispit poništi i u tom slučaju se smatra da je pao na ispitu. Rok za podnošenje pisane izjave je 24 časa.

JoomShaper