Rok za završetak aktivnosti u okviru on-line kursa iz Primene informaciono-komunikacionih tehnologija je 16.12.2016. godine.

JoomShaper