Rok za završetak aktivnosti u okviru on-line kursa iz Primene informaciono-komunikacionih tehnologija je 18.12.2017. godine.

JoomShaper