Rok za završetak aktivnosti u okviru on-line kursa iz Primene informaciono-komunikacionih tehnologija je 16.12.2016. godine.

Indekse za potpise treba predati 21-23.12.2016. godine sekretaru Instituta za medicinsku statistiku i informatiku u terminu od 9-14h. Indekse će biti moguće preuzeti od 26-28.12.2016. u istom terminu.

Nakon sticanja minimalno 80 poena svakom studentu će biti dostupan i link sa Potvrdom o završenom kursu iz primene IKT. Potrebno je da potvrdu odštampate i predate studentskoj službi prilikom overe I-og semestra studija radi arhiviranja u vaš studentski dosije (o tačnom datumu overe semestra studente će obavestiti studentska služba za redovnu nastavu).

Dobijanjem potpisa i preuzimanjem potvrde završavate sve nastavne i administrativne obaveze vezane za ovaj kurs.

JoomShaper