Rok za završetak aktivnosti u okviru on-line kursa iz Primene informaciono-komunikacionih tehnologija je 18.12.2017. godine.

Indekse za potpise treba predati 20-22.12.2017. godine sekretaru Instituta za medicinsku statistiku i informatiku u terminu od 9-14h. Indekse će biti moguće preuzeti od 25-27.12.2017. u istom terminu.

PRIMENA INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA

Raspored nastave šk. 2017/18

Predavanje iz predmeta Primena informaciono komunikacionih tehnologija za prvu godinu integrisanih studija održaće u amfiteatru “SILOS” 20.10.2017.god:
GRUPA A (1,2,3,4) - od 15 časova
GRUPA B (1,2,3,4) - od 15.45 časova

Nakon sticanja minimalno 80 poena svakom studentu će biti dostupan i link sa Potvrdom o završenom kursu iz primene IKT. Potrebno je da potvrdu odštampate i predate studentskoj službi prilikom overe I-og semestra studija radi arhiviranja u vaš studentski dosije (o tačnom datumu overe semestra studente će obavestiti studentska služba za redovnu nastavu).

Dobijanjem potpisa i preuzimanjem potvrde završavate sve nastavne i administrativne obaveze vezane za ovaj kurs.

JoomShaper