APRILSKI ROK ŠK.2016/17  
ZA POLAZNIKE DOKTORSKIH I SPECIJALISTIČKIH AKADEMSKIH STUDIJA

VAŽNO OBAVEŠTENJE

  1. Studenti su dužni da PRIJAVE ispit u dekanatu kako bi se našli na zapisniku
  2. Potrebno je takođe, POTVRDITI izlazak na ispit preko svog naloga na portalu Katedre za Medicinsku statistiku i informatiku
  3. Na ispitu student mora imati belu prijavu sa hologramom

TEST  ZA POLAZNIKE DOKTORSKIH STUDIJA ODRŽAĆE SE:

  • BIOSTATISTIKA I – 19.04.2017. u 12 časova
  • INFORMATIKA ZA ISTRAŽIVAČE – 20.04.2017. u 12 časova
  • BIOSTATISTIKA II- VIŠI KURS – 20.04.2017. u 12 časova

TEST  ZA POLAZNIKE SPECIJALISTIČKIH AKADEMSKIH STUDIJA ODRŽAĆE SE:

  • STATISTIKA ZA ISTRAŽIVAČE – 19.04.2017. u 12 časova
  • INFORMATIKA ZA ISTRAŽIVAČE – 20.04.2017. u 12 časova


Student ima pravo da ne prihvati pozitivnu ocenu, ali mora podneti pisanu izjavu katedri da se ispit poništi i u tom slučaju se smatra da je pao na ispitu. Rok za podnošenje pisane izjave je 24 časa.

JoomShaper