APRILSKI ROK
ZDRAVSTVENA STATISTIKA I ZDRAVSTVENA INFORMATIKA

Upis ocena iz predmeta ZDRAVSTVENA STATISTIKA i ZDRAVSTVENA INFORMATIKA u ponedeljak 24.04.2017.god. od 12-14 časova kod Sekretara Instituta.

Student ima pravo da ne prihvati pozitivnu ocenu, ali mora podneti pisanu izjavu Katedri da se ispit poništi i u tom slučaju se smatra da je pao na ispitu. Rok za podnošenje pisane izjave je 24 časa od polaganja ispita.

JoomShaper