SPECIJALIZACIJE – ISPITNI PREDROK DECEMBAR
-važi samo za student koji su nastavu slušali šk.2015/16-
 
UŽA SPECIJALUIZACIJA
Zdravstvena statistika- test će se održati 03.12.2015.god. u 9 časova
Zdravstvena informatika - test će se održati 04.12.2015.god. u 9 časova
 
Belu prijavu sa hologramom obavezno doneti na ispit 
 
OPŠTA SPECIJALIZACIJA
Medicinska statistika - test će se održati 11.12.2015.god. u 12 časova
 
Belu prijavu sa hologramom obavezno doneti na ispit
JoomShaper