Novembarski predrok

MEDICINSKA STATISTIKA

Osnovna specijalizacija šk.2016/17

 

Test iz predmeta MEDICINSKA STATISTIKA za polaznike Osnovne specijalizacije koji su nastavu slušali šk.2016/17 biće održan dana 18.11.2016. u 13.30 časova u računarskim učionicama Instituta za medicinsku statistiku i informatiku – zgrada “SILOS”.

Student ima pravo da ne prihvati pozitivnu ocenu, ali mora podneti pisanu izjavu katedri da se ispit poništi i u tom slučaju se smatra da je pao na ispitu. Rok za podnošenje pisane izjave je 24 časa.

Obaveštavaju se studenti preventivnih grana specijalizacija da će nastava iz predmeta Medicinska statistika početi u ponedeljak 15.12.2014. u 14h u računarskoj učionici Instituta za Medicinsku statistiku i infomatiku.

SPECIJALIZACIJE – ISPITNI PREDROK DECEMBAR
-važi samo za student koji su nastavu slušali šk.2015/16-
 
UŽA SPECIJALUIZACIJA
Zdravstvena statistika- test će se održati 03.12.2015.god. u 9 časova
Zdravstvena informatika - test će se održati 04.12.2015.god. u 9 časova
 
Belu prijavu sa hologramom obavezno doneti na ispit 
 
OPŠTA SPECIJALIZACIJA
Medicinska statistika - test će se održati 11.12.2015.god. u 12 časova
 
Belu prijavu sa hologramom obavezno doneti na ispit
JoomShaper